Monday, May 14, 2007

Pleurothallis schiedei


Pleurothallis schiedei, originally uploaded by thomas_orchids.